آکادمی دیپین

مکان مناسب برای یادگیری تجزیه و تحلیل

از کارشناسان برتر صنعت بیاموزید و دانش تجزیه و تحلیل خود را به صورت رایگان ارتقا دهید.

پیش نمایشی سریع از آنچه از دوره های ما یاد خواهید گرفت

دوره های دست ساز ما شامل مبانی تجزیه و تحلیل و همچنین فرآیندها و استراتژی های پیشرفته تر است تا به رشد سریع تر کسب و کار شما کمک کند.

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

مدرس: نادر حیدری

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

مدرس: نادر حیدری

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

مدرس: نادر حیدری

معرفی ابزار BigQuery

معرفی ابزار BigQuery

مدرس: نادر حیدری

چگونه استفاده از پلتفرم داده مشتریان، برند ژاپنی Muji را نجات داد

چگونه استفاده از پلتفرم داده مشتریان، برند ژاپنی Muji را نجات داد

مدرس: فاطمه شاهینی

دوره های آموزشی دیپین

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشید

درس شماره ۱

تعریف مفاهیم اساسی مورد استفاده در آکادمی دیپین

در این ویدئو کلیه مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در آکادمی دیپین را شرح داده و به تعریف‌ آن‌ها می‌پردازیم.

درس شماره ۲

پلتفرم داده مشتریان یا CDP چیست؟

در این ویدئو به طور کامل با مفهوم CDP آشنا شده،‌ ویژگی‌های اصلی آن را مرور می‌کنیم و به بررسی ترندهای آن می‌پردازیم.

درس شماره ۳

تفاوت DMP و CDP چیست؟

در این ویدئو به بررسی دو پلتفرم CDP و DMP پرداخته و تفاوت‌هایشان را بررسی کردیم.

درس شماره ۴

بررسی مفهوم Identity Resolution

در این ویدئو به بررسی مفهوم identity resolution و نحوه ایجاد یک گراف identity می‌پردازیم.

درس شماره ۵

چگونگی تعیین متریک برای هر کسب‌وکار

در این ویدئو به بررسی نحوه انتخاب و معیارهایی که برای گزینش یک متریک خوب وجود دارد می‌پردازیم.

درس شماره ۶

معرفی ابزار BigQuery

در این ویدئو به معرفی و آموزش ابزار BigQuery از مجموعه ابزارهای گوگل سرویس می‌پردازیم.

هر درس را به صندوق ورودی خود تحویل بگیرید

ایمیل خود را در زیر وارد کنید و ما درس‌های آکادمی را مستقیماً برای شما ارسال می‌کنیم تا بتوانید با سرعت خود یاد بگیرید.