از داده‌های خود بیشترین بهره را ببرید

با دیپین، به ازای مصرف ماهیانه و ارزش افزوده بر داده‌های خود هزینه پرداخت کنید

رایگان

۰ تومان در ماه

ویژگی‌ها

استارتاپ

هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.
هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

دوره آزمایشی

۰ تومان در ماه

ویژگی‌ها

کسب‌و‌کارهای کوچک تا متوسط

هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.
هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

کسب‌و‌کارهای بزرگ

هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.
هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

اینترپرایز

هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.
هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

پریمیوم

هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.
هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

کدام پلن برای کسب‌و‌کار شما بهتر است؟

رایگان

سوالات متداول