از داده‌های خود بیشترین بهره را ببرید

با دیپین، به ازای مصرف ماهیانه و ارزش افزوده بر داده‌های خود هزینه پرداخت کنید

رایگان


ایجاد حساب کاربری رایگان

0 تومان در ماه

ویژگی‌ها

استارتاپ


درخواست دمو


هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.

هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

دوره آزمایشی


شروع دوره آزمایشی

0 تومان در ماه

ویژگی‌ها

کسب‌و‌کارهای کوچک تا متوسط


درخواست دمو


هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.

هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

کسب‌و‌کارهای بزرگ


درخواست دمو


هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.

هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

اینترپرایز


درخواست دمو


هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.

هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

پریمیوم


تماس با تیم فروش


هزینه کل شامل هزینه ثابت به علاوه هزینه متغییر است.

هزینه متغییر شامل حاصل‌ضرب تعداد کل ایونت‌های ماهیانه در قیمت به ازای هر ایونت است.

ویژگی‌ها

کدام پلن برای کسب‌و‌کار شما بهتر است؟

رایگانکسب و کارها (استارتاپ تا اینترپرایز)پریمیوم

رایگان


 • اتصال به 2 منبع

 • ارسال داده به 2 مقصد

 • تا 1 هزار کاربر در ماه

 • تضمین کیفیت داده

 • ایجاد پروفایل جامع و ادغام‌شده برای هر کاربر (SCV)

 • API پروفایل کاربر

 • امکان ایجاد توابع منبع و مقصد

 • حاکمیت داده پیشرفته و ایجاد پروتکل‌

 • پشتیبانی اختصاصی


ایجاد حساب کاربری رایگان


کسب و کارها (استارتاپ تا اینترپرایز)


 • اتصال نامحدود به منابع

 • ارسال نامحدود داده به مقصدها

 • از 0 تا 30 میلیون کاربر در ماه در 4 پلن

 • تضمین کیفیت داده

 • ایجاد پروفایل جامع و ادغام‌شده برای هر کاربر (SCV)

 • API پروفایل کاربر

 • امکان ایجاد توابع منبع و مقصد

 • حاکمیت داده پیشرفته و ایجاد پروتکل‌

 • پشتیبانی اختصاصی


درخواست دمو


پریمیوم


 • اتصال نامحدود به منابع

 • ارسال نامحدود داده به مقصدها

 • بیشتر از 30 میلیون کاربر

 • تضمین کیفیت داده

 • ایجاد پروفایل جامع و ادغام‌شده برای هر کاربر (SCV)

 • API پروفایل کاربر

 • امکان ایجاد توابع منبع و مقصد

 • حاکمیت داده پیشرفته و ایجاد پروتکل‌

 • پشتیبانی اختصاصی


تماس با تیم فروش


سوالات متداول

چگونه می توانم MTU خود را تخمین بزنم؟

برای دریافت ایده از تعداد MTU خود، کاربران فعال ماهانه خود را به تعداد بازدیدکنندگان ناشناس دریافتی در ماه اضافه کنید. برخی از ابزارها نیز این معیار را “بازدید کنندگان منحصر به فرد ماهانه” می نامند. 

آیا برنامه های پولی آزمایشی رایگان وجود دارد؟

برای دریافت ایده از تعداد MTU خود، کاربران فعال ماهانه خود را به تعداد بازدیدکنندگان ناشناس دریافتی در ماه اضافه کنید. برخی از ابزارها نیز این معیار را “بازدید کنندگان منحصر به فرد ماهانه” می نامند. 

آیا بخش صورت‌حساب خدمات منابع یا مقصدهای من را انجام می‌دهد؟

برای دریافت ایده از تعداد MTU خود، کاربران فعال ماهانه خود را به تعداد بازدیدکنندگان ناشناس دریافتی در ماه اضافه کنید. برخی از ابزارها نیز این معیار را “بازدید کنندگان منحصر به فرد ماهانه” می نامند. 

مزایای برنامه سالانه چیست؟

برای دریافت ایده از تعداد MTU خود، کاربران فعال ماهانه خود را به تعداد بازدیدکنندگان ناشناس دریافتی در ماه اضافه کنید. برخی از ابزارها نیز این معیار را “بازدید کنندگان منحصر به فرد ماهانه” می نامند.