9 روش برای افزایش آگاهی از برند

مشتریان باید برند شما را بشناسند تا سراغ آن بروند. این جمله ساده، شروع مسیر آگاهی از برند است. کافی است نگاهی به نمودار قیف بازاریابی مشتری بیندازید تا ببینید مسیر فروش از آگاهی‌بخشی آغاز می‌شود. اگر در میان مخاطبان، درک بهتری از برند خود ایجاد کنید، آن‌ها هم احساس تعلق‌خاطر بیشتری نسبت به برند شما خواهند داشت و همواره گزینه اول آن‌ها هنگام خرید خواهید بود.