بازاریابی داده‌محور (Data-driven Marketing) و ظهور پلتفرم داده مشتریان (CDP)

به نظر می‌رسد همه چیز، انفجار فعلی بازار «پلتفرم داده‌ مشتریان» (CDP) را توجیه می‌کند. امکان ادغام داده‌های قابل شناسایی شخص (مانند ایمیل و شماره تلفن) مزیت اصلی CDPها نسبت به پلتفرم‌های مدیریت داده نسل قدیم (DMP) است؛ به طوری که برای اصلاح اطلاعات یا شناسایی مشتری‌های بالقوه، به استفاده از کوکی‌های شخص ثالث یا جستجوی داده‌ها نیازی نیست.