تحلیلگر داده (Data Analyst) چه کاری انجام می‌دهد و چطور یک تحلیلگر داده شویم؟

تحلیلگر داده (Data Analyst) فردی است که وظیفه جمع‌آوری، پاکسازی و تفسیر دیتا را بر عهده دارد تا با استفاده از نتایج آن بتوانیم به یک سری از سوالات یا مسائل پاسخ بدهیم. تحلیلگران داده می‌توانند در صنعت‌های مختلفی اعم از کسب‌وکارهای مختلف، پزشکی، تجارت، امور مالی، امور قضایی و منصب‌های دولتی کار کنند.