تصمیم داده محور (Data Driven Decision) چیست؟

تصمیم داده محور یا تصمیم گیری داده محور

تصمیم داده محور یا تصمیم گیری داده محور یعنی استفاده از فکت‌ها، شاخص‌ها و داده‌های موجود برای تعیین یک استراتژی دقیق جهت رسیدن به اهداف کسب و کار. دیتا ارزش بالایی دارد و زمانی که هر کمپانی متوجه ارزش آن شود، تمامی ارکان آن از مدیر فروش گرفته تا مدیر منابع انسانی با استفاده از دیتا تصمیم گیری خواهند کرد و نتیجه‌ی درخشانش را نیز مشاهده می‌کنند.

تحلیل مشتریان (Customer Analytics) چیست و چرا اهمیت دارد؟

تحلیل مشتریان Customer Analytics

کمپانی‌ها و کسب و کارهای مختلف، روز به روز بزرگ‌تر می‌شوند و هم‌زمان تعداد مشتریان‌شان هم افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب، دنبال کردن فعالیت‌ها و همچنین خواسته‌های مشتریان سخت و دشوار می‌شود. اگر ابزاری داشته باشیم که بتوانیم الگوهای رفتاری مشتریان را بشناسیم و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس این الگوها انجام دهیم، به طور قطع شاهد افزایش موفقیتمان خواهیم بود.