شناسه یکتای کاربر (Personally identifiable information) چیست؟

شناسه یکتای کاربر (Personally identifiable information یا به طور مخفف PII) به دیتایی گفته می‌شود که می‌تواند یک فرد مشخص را شناسایی کند.
در واقع هر اطلاعاتی که به وسیله‌ی آن بتوانیم یک فرد را از افراد دیگر متمایز کنیم (در حالی که پیش از داشتن این اطلاعات، این امر ممکن نبود) شناسه یکتای کاربر یا PII محسوب می‌شود. در حوزه دیجیتال مارکتینگ، از شناسه یکتای کاربر یا همان PII برای شناسایی مشتریان استفاده می‌شود.