چگونه پکیجی از ابزارهای فناوری بازاریابی (MarTech) تهیه کنیم؟

در تیم بازاریابی خود با چالش‌های مختلف چگونه مقابله می‌کنید؟ در اینجاست که فناوری بازاریابی یا مارتک (MarTech) وارد می‌شود. با خودکار کردن بسیاری از کارها و حذف موانع از جریان کار، فناوری بازاریابی به شما کمک می‌کند تا وقت کمتری را صرف کارهای کوچک کنید و به کسب‌وکارتان نیز کمک می‌کند تا به شکل بهینه‌تری رشد کند.