مقایسه بین هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین (ML) و یادگیری عمیق (DP)

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، یادگیری ماشین (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) اصطلاحاتی هستند که در سال‌های اخیر و با رواج علوم کامپیوتر، در محافل مختلف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که برای افرادی که آشنایی زیادی با این اصطلاحات ندارند، پیش می‌آید این است که تفاوت این‌ها چیست؟ آیا اصلاً تفاوتی دارند؟ چرا که گاهی به نظر می‌رسد این مفاهیم به هم خیلی نزدیک هستند و از این اصطلاحات به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شود.