آینده کوکی ها (Cookies) و نقش پلتفرم داده مشتریان (CDP) در آن

برای بسیاری از کاربران اینترنت، تبلیغات دیجیتال بیش از آن که به یک ارتباط سالم با یک برند یا محصول شبیه باشد، به تعقیب دیجیتال (digital stalking) شباهت دارد. در بسیاری از موارد، تلاش‌های تبلیغ‌کنندگان می‌تواند نتایج معکوسی داشته باشد. در چنین شرایطی استفاده از مسدودکنندگان تبلیغات (ادبلاکرها) و سقوط کوکی های third party امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.