هوش تجاری (BI) چیست و چه کاربردی در کسب و کارها دارد؟

هوش تجاری یا BI

سیستم هوش تجاری سیستمی است که با ترکیب جمع آوری داده و استفاده از داده‌های قبلی و همچنین ابزارهای تحلیلی و مدیریتی، سعی می‌کند تا دیتاهای بزرگ و پیچیده را به اطلاعات معنی‌دار و قابل اجرا تبدیل کند، به طوری که بتوان از این اطلاعات به صورت بهینه در تصمیم‌گیری و پیاده‌سازی استراتژی‌های مختلف بهره برد.