تمام داده های مشتری خود را ظرف چند دقیقه در انبار داده خود بارگیری کنید.


برای هزینه و عملکرد بهینه شده است

برای پرس و جوی آسان در طول سفر مشتری طرحواره شده است. 

به انبارهای داده ابری پیشرو متصل شوید

در عرض چند دقیقه پروفایل های بخش را با انبار داده ابری انتخابی خود همگام سازی کنید. 


بهینه سازی اجراهای همگام سازیداده ها را سفارشی کنیدداده های منسجم

داده های پاک و قابل تنظیم خارج از جعبه

برای ایجاد داده‌های ثابت، سفارشی کردن داده‌ها در هر انبار، و بهینه‌سازی اجراهای همگام‌سازی برای برآورده کردن مهلت‌های تجاری، استانداردسازی کنید.

داده های کامل جمع آوری شده در کل سفر مشتری

نحوه انتخاب انبار داده مناسب

نه تنها گزینه های بسیار کمی در بازار وجود دارد، بلکه هر کدام دارای مجموعه ای از ویژگی های متفاوتی هستند که باید در نظر بگیرید. از آکادمی Analytics ما دیدن کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. 

انتخاب انبار داده مناسب برای تجزیه و تحلیل

شش عنصر کلیدی را که باید هنگام انتخاب انبار داده برای تجزیه و تحلیل در نظر بگیرید و در موارد استفاده مناسب برای ارائه دهندگان برتر انبار داده بررسی کنید.