پلتفرم داده مشتریان دیپـــین

تصمیم‌گیری و بازاریابی داده‌محور با فعال کردن داده‌ مشتریان

جمع‌آوری داده‌های کاربران از تمامی منابع؛ ادغام و یکپارچه‌سازی آن‌ها؛ ایجاد نمای ˚360 برای هر کاربر به همراه بینش‌های قابل‌اجرا؛ بخش‌بندی دلخواه کاربران و ارسال برای انجام بازاریابی داده‌محور، شخصی‌سازی‌شده و موثر با پلتفرم داده مشتریان دیپین

به جمع صدها کسب‌وکار داده‌محور بپیوندید.

رسیدن به اهداف اصلی کسب‌وکار شما با دیپین

افزایش درآمد و نرخ تبدیل

هر تعامل با مخاطبان خود را شخصی‌سازی کنید

دیپین شما را قادر می‌سازد تا تمامی فعالیت‌های بازاریابی خود را شخصی‌سازی کنید.
با ارسال پیام‌های شخصی‌سازی‌شده منطبق بر نیاز مخاطبان ارزشمند خود؛ موثر، هدفمند و در روشنایی بازاریابی کنید.


 • هدف‌گیری دوباره کاربرانی که سبد خرید را رها کرده‌اند.

 • افزایش سازگاری محصول با استفاده از ایمیل و پیام داخل اپ از طریق ابزارهایی نظیر اینترک

 • تشویق کاربران برای درج نظرایجاد حساب کاربری رایگان


بهبود ارزش طول عمر مشتری

جمع‌آوری و ذخیره کل داده‌ها

با استفاده از پلتفرم داده مشتریان دیپین، تمامی داده‌های مشتریان ثبت و در یک دیتابیس یکتا ذخیره می‌شود.


 • کاهش تعداد SDKهای بر روی سرور

 • صرفه‌جویی در زمان با حذف پروسه اجرای متعدد کدهای ردیابی

 • اطمینان از عملکرد بهینه با ارسال دیتا به Sentry

 • ردیابی باگ‌های احتمالیاطلاعات بیشتر


بهبود تعامل و رضایت مشتری

محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های بازاریابی

محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


افزایش درآمد و نرخ تبدیلبهبود ارزش طول عمر مشتریبهبود تعامل و رضایت مشتریصرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های بازاریابی

هر تعامل با مخاطبان خود را شخصی‌سازی کنید

دیپین شما را قادر می‌سازد تا تمامی فعالیت‌های بازاریابی خود را شخصی‌سازی کنید.
با ارسال پیام‌های شخصی‌سازی‌شده منطبق بر نیاز مخاطبان ارزشمند خود؛ موثر، هدفمند و در روشنایی بازاریابی کنید.


 • هدف‌گیری دوباره کاربرانی که سبد خرید را رها کرده‌اند.

 • افزایش سازگاری محصول با استفاده از ایمیل و پیام داخل اپ از طریق ابزارهایی نظیر اینترک

 • تشویق کاربران برای درج نظرایجاد حساب کاربری رایگان


جمع‌آوری و ذخیره کل داده‌ها

با استفاده از پلتفرم داده مشتریان دیپین، تمامی داده‌های مشتریان ثبت و در یک دیتابیس یکتا ذخیره می‌شود.


 • کاهش تعداد SDKهای بر روی سرور

 • صرفه‌جویی در زمان با حذف پروسه اجرای متعدد کدهای ردیابی

 • اطمینان از عملکرد بهینه با ارسال دیتا به Sentry

 • ردیابی باگ‌های احتمالیاطلاعات بیشتر


محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


با جمع‌آوری و ادغام کامل داده‌ها از تمامی منابع، رفتار مشتریان خود را به طور کامل درک کنید

دیپـــین در یک نگاه


دیپـــین در دپارتمان‌های مختلف

بازاریان

محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


مهندسان

محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


مدیران محصول

محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


بازاریابانمهندسانمدیران محصول

محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


محصولات داده‌محور بسازید

با تصمیم‌گیری داده‌محور، عملکرد تیم توسعه محصول خود را افزایش دهید. بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل محصول، ابزارهای تست A/B و ابزارهای انبار داده را با یک کلیک فعال کنید. دیگر فرآیندهای یکپارچه‌سازی پرهزینه و آزاردهنده‌ای وجود ندارد که شما را در استفاده از بهترین ابزارهای توسعه محصول باز دارد.


 • سگمنت‌بندی و ردیابی نحوه پیدا شدن محصولات

 • اجرای تست A/B با استفاده از Optimizely یا Apptimize

 • تحلیل سشن‌های کاربران با استفاده از ابزارهایی مثل Fullstory یا Hotjarاطلاعات بیشتر


آیا تصمیمات و بازاریابی شما داده محور است؟

موارد استفاده متفاوت از پلتفرم داده مشتریان در هر صنعت

FinTech

افزایش تعداد و مبلغ تراکنش‌ها با درگیر نگه داشتن کاربران از طریق ارائه سرویس‌های شخصی‌سازی شده یادآور پرداخت، پروموشن و نوتیفیکیشن که منجر به بهبود …ادامه مطلب

Media and Entertainment

ارسال پیام و برقراری ارتباط با جامعه هدف با رعایت الگوهای محتوا و زمان‌بندی ارسال. ارسال پیام‌های شخصی‌سازی شده درباره subscription، محتوای جدید و …ادامه مطلب

E-commerce

ایجاد یک تجربه خرید منحصر به فرد برای کاربران موجب افزایش اینگیجمنت و نرخ تبدیل می‌شود. استفاده از سرویس‌ بلادرنگ بخش‌بندی مشتریان و …ادامه مطلب

Food Tech

ارائه تجربه کاربری‌ای که تعداد خرید و ارزش سفارش را افزایش می دهد. کمپین های بیش از حد هدفمند ارائه دهید که با ارائه سرویس شخصی‌سازی شده‌ای که …ادامه مطلب

Travel and Transportation

استفاده از آنالیزهای رفتاری برای بهتر شناختن سفر کننده‌ها، افزایش رزروها، ایجاد پیشنهادهای شخصی‌سازی شده و ارائه یک تجربه سفر خاطره‌انگیز … ادامه مطلبمشاهده تمامی صنایع

مفهوم پلتفرم داده مشتریان در جهان بسیار تازه است

بلاگ دیپین شما را با این دنیا آشنا می‌کند۹ مدل اصلی بخش‌بندی مشتریان (Segmentation)
در حوزه دسته‌بندی یا بخش‌بندی مشتریان (Segmentation) آزمایش و تست کردن، نقش مهمی …ادامه مطلبچگونه پکیجی از ابزارهای فناوری بازاریابی (MarTech) تهیه کنیم؟
تیم بازاریابی شما در شش ماه آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟ یک سال دیگر چطور؟ چند نفر…ادامه مطلبموتور پیشنهادکننده (Recommendation Engine) چیست و سیستم‌های تو…
موتورهای پیشنهادکننده سیستم‌های پیشرفته فیلتر محتوا هستند که پیش‌بینی می‌کنند که …ادامه مطلبتحلیلگر داده (Data Analyst) چه کاری انجام می‌دهد و چطور یک تحل…
تحلیلگر داده (Data Analyst) فردی است که وظیفه جمع‌آوری، پاکسازی و تفسیر دیتا را ب…ادامه مطلبمشاهده سایر مطالب بلاگ

آکادمی دیپـــین

آکادمی دیپین برای افرادی راه‌اندازی شده که می‌خواهند استفاده بهتر از دیتا و پلتفرم داده مشتریان را بیاموزند. آشنایی با CDP و نحوه کار با آن، مرحله ابتدایی است و برای این که بتوانیم نهایت استفاده را از دیتا ببریم، با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهیم بود. متخصصین ما با استفاده از آخرین تغییرات علوم داده در دنیا، به‌روزترین و بهترین راهکارهای تحلیل و استفاده از دیتا و استفاده‌های مختلف از آن را به شما می‌آموزند.


شروع آموزش


پیش به سوی جامعه‌ و اکوسیستمی داده‌محور

همراهان و مشتریان داده‌محور دیپین

رعنا کرمانشاهی

ما همیشه نیاز به پلتفرمی داشتیم تا داده‌های فراوانی که از مشتریانمون روی ابزارهای مختلف داریم، بتونیم یک‌جا ببینیم. آنالیزهای بهتری انجام بدیم و در نهایت سگمنت‌های دقیقی از کاربرانمون بسازیم و هوشمندانه‌تر با مشتریان تعامل برقرار کنیم. دیپین با ویژگی‌های متمایزی که داره تو این مسیر می‌تونه به ما به بهترین شکل کمک کنه.


کارشناس ارشد پروداکت مارکتینگ
دیجیکالا

محمدرضا شایگان مهر

شاید بتوان گفت رسیدن به یک پروفایلینگ دقیق از مشتریان آن نقطه‌ای باشد که اقدامات ارتباط با مشتریانی که مشغول آن هستیم با بالاترین بهره‌وری و کیفیت رخ می‌دهد. نقطه‌ای که در مقطع کنونی احتمالا تنها گوگل است که بدان دست پیدا کرده است. اگر گوگل را کنار بگذاریم؛ تمام بیزینس‌ها باید نهایت تلاششان را به جهت ساخت این پروفایلینگ انجام بدهند تا شناخت دقیقی نسبت به تک به تک مشتریان خود داشته باشند و نقطه شروع این اتفاق فقط و فقط پلتفرم‌های CDP می‌باشد. دیپین به عنوان First mover در بازار ایران امید رسیدن به این نقطه را به همه ما داده‌است. خصیصه‌های رفتاری مشتریان ما مولفه‌ای است که در کوتاه‌مدت تغییر آنچنانی را به خود نمی‌بیند. اما علت اینکه ما در شناخت این خصیصه‌های رفتاری به معنی واقعی کلمه ناتوانیم، بدین شرح است که رفتار‌هایشان را به صورت منقطع در کانال‌های مختلف ارتباطیمان می بینیم. حال فرض کنیم راهکاری این مولفه‌های رفتاری را به هم متصل نماید. این اتفاق از مجموع اقدامات ارتباط با مشتریان ما به معنای واقعی کلمه 10 برابر بهتر می‌باشد!


مدیر محصول
ادتریس

محدثه آگهی

به منظور بهبود تجربه ناشران به دنبال ابزاری بودیم که با استفاده از آن امکان بخش‌بندی کاربران در سطوح مختلفی وجود داشته باشد. با استفاده از قابلیت پروفایلینگ پیشرفته و دقیق دیپین توانستیم کمپین‌های هدفمندی را طراحی و اجرا نماییم. مهمترین دستاورد استفاده از دیپین برای سیستم همکاری در فروش افیلیو، افزایش نرخ نگهداشت کاربران بوده است.


متخصص دیجیتال مارکتینگ
افیلیو

مهناز محمدی

دیپین از ابزارهای مهم و کمیاب دیتا در ایران است که با ارائه نمای دقیق از تمام اطلاعات مشتریان، می‌تواند قدمی اساسی برای استفاده از دیتا در مارکتینگ باشد. با استفاده از دیپین می‌توانیم دیتای مشتریان را به دقت ذخیره و بررسی کنیم تا از آن برای کمپین‌های شخصی‌سازی شده در ابزارهای مارکتینگ اتومیشن، مانند اینترک، بهره‌ببریم. یکی از بهترین‌ راه‌ها برای تغییر استراتژی به استراتژی‌های دیتامحور،‌استفاده از ابزار CDP است که دیپین تا به امروز توانسته نمونه کامل و مناسبی از این ابزار باشد.


مارکتینگ لید
اینترک

امیرعلی قربانی

داده‌ها پایه و اساسی هستند که ما درک خود از جهان را بر اساس آن‌ها بنا می‌کنیم. اما داده‌های خام به تنهایی فقط مجموعه‌ای از اعداد و گزاره‌ها هستند. این تفسیر و بینش ناشی از آنها است که داده‌ها را به دانش تبدیل می‌کند و اینجاست که دیپین عملکرد بسیار خوبی دارد. تسلط آنها بر داده‌کاوی و تجزیه و تحلیل آنها، داده‌ها را به دانش قابل اجرا تبدیل می‌کند که به کسب‌و‌کارهایی مانند ما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای داشته باشیم. آنها ما را توانمند ساخته‌اند که داده‌ها را به کاتالیزوری برای رشد و موفقیت تبدیل کنیم. 


تیم لید مدل‌سازی
دیجی‌پی