۱۰ سنجه (Metric) برای محاسبه بازده سرمایه‌گذاری (ROI) در بازاریابی دیجیتال

سنجه یا متریک‌های موفقیت در بازاریابی دیجیتال و بازده سرمایه‌گذاری با سرعت زیادی در حال تکامل هستند. در سال‌های اخیر و به خصوص بعد از پاندمیک کووید-۱۹، سرعت دیجیتالی شدن چندین برابر شده. هر مارکتری که با ابزارهای مارکتینگ مثل گوگل آنالتیکس یا پلتفرم داده مشتری (CDP) کار کرده باشد، به خوبی می‌داند که حجم داده‌ها بالاست. برای این که بتوان در این دریای داده‌ها، بازده سرمایه‌گذاری (ROI) را محاسبه کرد، باید سنجه یا متریک‌های کلیدی را شناسایی کنیم.