تصمیم داده محور (Data Driven Decision) چیست؟

تصمیم داده محور یا تصمیم گیری داده محور

تصمیم داده محور یا تصمیم گیری داده محور یعنی استفاده از فکت‌ها، شاخص‌ها و داده‌های موجود برای تعیین یک استراتژی دقیق جهت رسیدن به اهداف کسب و کار. دیتا ارزش بالایی دارد و زمانی که هر کمپانی متوجه ارزش آن شود، تمامی ارکان آن از مدیر فروش گرفته تا مدیر منابع انسانی با استفاده از دیتا تصمیم گیری خواهند کرد و نتیجه‌ی درخشانش را نیز مشاهده می‌کنند.