چگونه پکیجی از ابزارهای فناوری بازاریابی (MarTech) تهیه کنیم؟

در تیم بازاریابی خود با چالش‌های مختلف چگونه مقابله می‌کنید؟ در اینجاست که فناوری بازاریابی یا مارتک (MarTech) وارد می‌شود. با خودکار کردن بسیاری از کارها و حذف موانع از جریان کار، فناوری بازاریابی به شما کمک می‌کند تا وقت کمتری را صرف کارهای کوچک کنید و به کسب‌وکارتان نیز کمک می‌کند تا به شکل بهینه‌تری رشد کند.

مارتک (MarTech) یا فناوری بازاریابی چیست؟

مارتک MarTech یا فناوری بازاریابی

روز به روز بازاریابان و کسب‌وکارهای بیشتری با اصطلاح مارتک (MarTech) و ابزارهای آن و مهم‌تر از همه، اهمیت آن آشنا می‌شوند. استفاده از تکنولوژی در بازاریابی، اتفاق جدیدی نیست. اتفاق جدید این است که کسب‌وکارهای متوسط و کوچک نیز به استفاده از ابزارهای مختلف فناوری در بازاریابی روی آورده‌اند.