مارکتینگ اتریبیوشن (Marketing Attribution) چیست؟

مارکتینگ اتریبیوشن

ازاریابان امروزی از استراتژی‌ها و کانال‌های ارتباطی مختلفی برای اجرای کمپین‌های خود استفاده می‌کنند. پیشرفت فناوری و ابزارهای مدرن به بازاریابان کمک کرده تا سفر خریدار را در هر مرحله شخصی‌سازی کنند. مارکتینگ اتریبیوشن (Marketing Attribution) یک پروسه‌ی تحلیلی است که بازاریابان با استفاده از آن، تکنیک‌های مورد استفاده‌ی خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.