وضوح هویت یا Identity Resolution چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر به بحث‌های مربوط به دیتا و پلتفرم داده مشتریان علاقه‌مند باشید و در این زمینه مطالعاتی انجام داده باشید، احتمالا با اصطلاح Identity Resolution زیاد مواجه شده‌اید. «گراف هویت»، «نگاه یکتا به کاربر» یا «نگاه ۳۶۰ درجه» و «نگاه جامع» از دیگر کلمات کلیدی‌ای هستند که در این مباحث با آن‌ها زیاد مواجه می‌شوید. می‌توان گفت که این اصطلاحات هم به نوعی به وضوح هویت یا Identity Resolution اشاره دارند.